CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH CÔNG NGHỆ XANH
  • Tầng 9, Tòa nhà Nam Cường, Km 4 Lê Văn Lương kéo dài, phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội
  • 096 340 8666
  • gachgtc@gmail.com


BẢN ĐỒ
  • Cụm công nghiệp xã Thanh Hải, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam
  • 0226 3 755 598
  • 0226 3 755 599